Sme tu pre vás - pre deti, mládež i dospelých. Športujte s nami.

Futsal v Žiline

Športová hala pri CVČ Kuzmányho 105 v Žiline (areál ZŠ V.Javorku, Hliny 5)
GPS: 49.210042,18.737351


+421 905 355 840 Ing. Dušan Dobšovič (prezident Slovenského futsalu)
+421 918 683 079 Mgr. Eva Dobšovič Mjartan (šport v CVČ Kuzmányho 105 Žilina)


futsal.zilina@gmail.com

Tréningy, KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malí i veľkí futsalisti 

Športové oddelenie Centra voľného času Kuzmányho 105 Žilina v spolupráci s extraligovým futsalovým klubom ŠK Makroteam Žilina a Základnou školou V.Javorku v Žiline pokračuje aj v školskom roku 2019-2020 v projekte vyhľadávania a podpory nových talentov pre halové športy s prioritným zameraním na futsal. Pod vedením odborníkov s trénerskými licenciami Slovenského futsalu sú pripravené pohybové aktivity pre deti predškolského a školského veku, i pre juniorov. Najlepší jednotlivci tak získajú reálnu možnosť venovať sa futsalu v podmienkach extraligového klubu a jeho centra talentovanej mládeže. Od školského roku 2015-2016 našiel futsal svoje miesto aj v školských osnovách, a to v podobe špecializovaných športových tried so zameraním na futsal na ZŠ V.Javorku v Žiline. Na škole sú v súčasnosti zriadené takéto triedy pre 5. až 8. ročník. Od školského roka 2016-2017 sme v rámci ZŠ V.Javorku rozšírili pohybové aktivity aj pre najmenších a v 1.ročníku pribudol predmet "Športová pohybová príprava", ktorý sa dnes posunul už do 4.ročníka. ŠK Makroteam bol prvý na Slovensku so špecializovaným centrom talentovanej mládeže a stal sa prvým aj pri založení futsalovej športovej triedy pri základnej škole.

Deti a žiaci vo veku 4 - 8 a 9 - 14 rokov - v športovej hale pri ZŠ V.Javorku:

Na základe výsledkov prieskumu a vzhľadom k tomu, že by sme nedokázali vyjsť v ústrety každému, rozhodli sme sa až pre tri termíny - pondelok 15,30 - 16,30 hod., utorok 15,00 - 16,00 hod. a štvrtok 15,30 - 16,30 hod.. Každý tak dostane možnosť prísť podľa toho, ako mu vyhovuje, a kľudne aj v každom uvedenom dni, ak máte vy a vaše dieťa chuť a záujem. Termíny sú voľne prístupné kedykoľvek pre všetkých, ktorý majú záujem o krúžok "Futsal a Pohybová príprava so zameraním na loptové hry".

Žiaci a juniori vo veku 14 - 18 a 18 - 21 rokov - v športovej hale pri ZŠ V.Javorku:

Pondelok 16,00 - 18,00 hod.

Utorok 15,00 - 16,30 hod.

Streda 18,00 - 19,30 hod.

Štvrtok 16,00 - 17,30 hod.