Sme tu pre vás - pre deti, mládež i dospelých. Športujte s nami.

Futsal v Žiline
+421 905 355 840 Ing. Dušan Dobšovič (prezident Slovenského futsalu)
+421 918 683 079 Mgr. Eva Dobšovič Mjartan

futsal.zilina@gmail.com

Školská liga ZŠ

Športové oddelenie Centra voľného času Kuzmányho 105 Žilina v rámci predmetu svojej činnosti pripravilo školské športové súťaže pre žiakov základných škôl, ktoré v spolupráci s mestom Žilina sú zaradené do projektu Školská športová liga. Cieľom je poskytnúť deťom veľmi dôležitú telovýchovnú a športovú činnosť so zámerom spoznávania nového športu, rozvíjania prvkov súťaživosti, tvorivosti, hľadania riešení, prekonávania prekážok, či rozvíjania zodpovednosti voči sebe a okoliu. Deti získajú priestor prejaviť ich vlastnú osobnosť a nadanie. Odborným garantom je regionálna futsalová organizácia Futsal SK-Stred a extraligový futsalový klub ŠK Makroteam Žilina. 

Školskú športovú ligu v školskom roku 2013-2014 budú hrať vo futsale nasledovné školy:

  • Základná škola Žilina - Hájik
  • Základná škola V.Javorku Žilina
  • Základná škola Žilina - Budatín
  • Základná škola Martinská Žilina
  • Základná škola Gaštanová Žilina
  • Základná škola Karpatská Žilina
  • Základná škola Jarná Žilina
  • Základná škola Žilina - Bánová
  • Spojená škola Belá

Najlepšie kolektívy získajú prostredníctvom regionálnej futsalovej organizácie Futsal SK-Stred možnosť reprezentovať stredoregión na vrcholných podujatiach Slovenského futsalu.