Sme tu pre vás - pre deti, mládež i dospelých. Športujte s nami.

Futsal v Žiline
+421 905 355 840 Ing. Dušan Dobšovič (prezident Slovenského futsalu)
+421 918 683 079 Mgr. Eva Dobšovič Mjartan

futsal.zilina@gmail.com

Školská liga SŠ

Športové oddelenie Centra voľného času Kuzmányho 105 Žilina v rámci predmetu svojej činnosti pripravilo školské športové súťaže pre žiakov stredných škôl. Cieľom je poskytnúť mladým ľuďom veľmi dôležitú telovýchovnú a športovú činnosť so zámerom rozvíjania prvkov súťaživosti, tvorivosti, hľadania riešení, prekonávania prekážok, či rozvíjania zodpovednosti voči sebe a okoliu. Mládež získa priestor prejaviť ich vlastnú osobnosť a nadanie. Odborným garantom je regionálny futsalová organizácia Futsal SK-Stred a extraligový futsalový klub ŠK Makroteam Žilina. Projekt hlavne svojou myšlienkou získal podporu predsedu Žilinského samosprávneho kraja, ktorý mu udelil svoju záštitu.

Školskú športovú ligu v školskom roku 2013-2014 budú hrať vo futsale nasledovné školy:

  • Stredná odborná škola stavebná Žilina
  • Dopravná akadémia Žilina
  • Gymnázium sv. Františka Žilina
  • Gymnázium Bytča
  • Obchodná akadémia Žilina
  • Stredná priemyselná škola stavebná Žilina
  • Spojená škola Žilina-Bytčica

a mimo súťaž aj športový klub KSF Doxx Žilina.

Najlepšie kolektívy získajú prostredníctvom regionálnej futsalovej organizácie Futsal SK-Stred možnosť reprezentovať stredoregión na vrcholných podujatiach Slovenského futsalu.