Sme tu pre vás - pre deti, mládež i dospelých. Športujte s nami.

Futsal v Žiline
+421 905 355 840 Ing. Dušan Dobšovič (prezident Slovenského futsalu)
+421 918 683 079 Mgr. Eva Dobšovič Mjartan

futsal.zilina@gmail.com

Úradná správa MFLŽ

Úradná správa MFLŽ č. 1

18.10.2013 12:59

Bola vydaná Úradná správa MFLŽ č. 1, ktorá obsahuje časový harmonogram zápasov 1.kola. Nájdete ju na https://futsal-zilina.webnode.sk/futsal-mestska-liga/uradne-spravy/