Sme tu pre vás - pre deti, mládež i dospelých. Športujte s nami.

Futsal v Žiline
+421 905 355 840 Ing. Dušan Dobšovič (prezident Slovenského futsalu)
+421 918 683 079 Mgr. Eva Dobšovič Mjartan

futsal.zilina@gmail.com

TABUĽKA SŠ liga 2015-2016

17.11.2015 14:51
1 Stredná priemyselná škola stavebná 2 0 0 2 6 : 11 0
2 Stredná odborná škola sv.J.Robotníka 2 2 0 0 10 : 6 6
3 Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania 2 0 0 2 8 : 25 0
4 Súkromná obchodná akadémia 2 0 0 2 2 : 39 0
5 Gymnázium Veľká Okružná 1 1 0 0 22 : 1 3
6 Dopravná akadémia 2 2 0 0 33 : 4 6
7 Stredná odborná škola stavebná 2 1 0 1 11 : 8 3
8 Gymnázium sv.Františka 1 1 0 0 4 : 2 3