Sme tu pre vás - pre deti, mládež i dospelých. Športujte s nami.

Futsal v Žiline
+421 905 355 840 Ing. Dušan Dobšovič (prezident Slovenského futsalu)
+421 918 683 079 Mgr. Eva Dobšovič Mjartan

futsal.zilina@gmail.com

Pribudlo mužstvo do MFLŽ

Pribudlo mužstvo do MFLŽ

23.10.2013 17:07

Napriek uzávierke a existujúcemu vyžrebovaniu MFLŽ 2013-2014 sa mužstvá spoločne s riadiacim orgánom dohodli, že súhlasia s pristúpením ďalšieho mužstva do súťaže (INTER), ktoré je známe už z pôsobenia vo futsalových ligách v Žiline v predchádzajúcich sezónach. Táto skutočnosť znamená potrebu vykonať určité zmeny v Rozpise súťaže a vo vyžrebovaní, no nič to nemení na skutočnosti, že MFLŽ 2013-2014 začína v sobotu 26.10.2013 úvodným kolom.