Sme tu pre vás - pre deti, mládež i dospelých. Športujte s nami.

Futsal v Žiline
+421 905 355 840 Ing. Dušan Dobšovič (prezident Slovenského futsalu)
+421 918 683 079 Mgr. Eva Dobšovič Mjartan

futsal.zilina@gmail.com

POZVÁNKA

06.05.2014 09:58

Všetkých účastníkov MFLŽ 2013-2014 srdečne pozývame na slávnostné ukončenie sezóny v sobotu 10.5.2014 do ŠH pri ZŠ V.Javorku. Program:

18,15 hod. finále 2.ligy: Pomsta z lesa - Athletico

19,20 hod. finále 1.ligy: Makroteam - Tomchlad/Lipino

20,20 hod. odovzdanie cien všetkým mužstvám a najlepším jednotlivcom v kategóriách: NAJLEPŠÍ HRÁČ 1.ligy, NAJLEPŠÍ HRÁČ 2.ligy, NAJLEPŠÍ BRANKÁR 1.ligy, NAJLEPŠÍ BRANKÁR 2.ligy, ALL STARS 1.ligy (brankár + 4 hráči), ALL STARS 2.ligy (brankár + 4 hráči), NAJLEPŠÍ ROZHODCA.

20,35 hod. raut

Slávnostného ukončenia sa zúčastnia aj zástupcovia mesta Žilina, ktoré významne podporuje naše súťaže.