Sme tu pre vás - pre deti, mládež i dospelých. Športujte s nami.

Futsal v Žiline
+421 905 355 840 Ing. Dušan Dobšovič (prezident Slovenského futsalu)
+421 918 683 079 Mgr. Eva Dobšovič Mjartan

futsal.zilina@gmail.com

Poradie strelcov

Poradie strelcov po štvrťfinále

26.05.2015 00:46
      1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1.QF 2.QF SPOLU
1 Juraj Macek ZŠ Budatín 3 6 4   6 2 2 6 6 2 4 41
2 Michal Franček ZŠ Gaštanová 5 6 3 4 5   1         24
3 Samuel Jurovec ZŠ Hájik 2     1 1 2 3 2 2 2 2 17
4 Richard Kolek ZŠ V.Javorku 4 1     1 3 1   5     15
5 Marek Hanuliak ZŠ Belá 1     1   2 2 3 1 1 3 14
6 Ján Slatinský ZŠ Martinská 2 1     4 1 2   1 1 1 13
7 Šimon Schwarz ZŠ Hájik       3 1 1 2 1 2 1   11
8 Matúš Hrošovský ZŠ Teplička 1 2   2   1   1 2   2 11
9 Simeon Pjaták ZŠ V.Javorku 4         1   1 3 1   10
10 Jakub Kucharčík ZŠ Karpatská 3 1   1   1 1 1 2     10
11 Samuel Židek ZŠ Belá 1           3   2 2 2 10