Sme tu pre vás - pre deti, mládež i dospelých. Športujte s nami.

Futsal v Žiline
+421 905 355 840 Ing. Dušan Dobšovič (prezident Slovenského futsalu)
+421 918 683 079 Mgr. Eva Dobšovič Mjartan

futsal.zilina@gmail.com

Nový súťažný ročník pred otvorením

03.11.2014 09:09
Nový ročník Mestskej futsalovej ligy v Žiline je už tesne pred otvorením. Začíname prvými zápasmi už počas sviatočného víkendu 1. - 2. novembra 2014. Do MFLŽ 2014-2015 sa riadne prihlásilo 22 mužstiev. Súťaž sa odohrá v dvoch ligách vytvorených na základe výsledkov MFLŽ 2013-2014; nové družstvá sú automaticky zaradené do 2. ligy. Herný systém pre obe ligy je rovnaký - každé družstvo odohrá dva zápasy s každým iným družstvom príslušnej ligy (20 zápasov). Víťazom 1. resp. 2. ligy MFLŽ 2014-2015 sa stáva družstvo, ktoré v konečnom poradí obsadí 1.miesto príslušnej ligy. Víťaz 2.ligy sa stáva postupujúcim do 1.ligy MFLŽ 2015-2016. Družstvo umiestnené na poslednom mieste 1. ligy sa stáva zostupujúcim do 2.ligy 2015-2016. Konečné zaradenie družstiev pre sezónu 2015-2016 je však v právomoci organizátora.

Pozn.: Súčasťou MFLŽ by mala byť aj samostatná pohárová súťaž zostavená spoločne zo všetkých družstiev 1. a 2. ligy.