Sme tu pre vás - pre deti, mládež i dospelých. Športujte s nami.

Futsal v Žiline

Športová hala pri CVČ Kuzmányho 105 v Žiline (areál ZŠ V.Javorku, Hliny 5)
GPS: 49.210042,18.737351


+421 905 355 840 Ing. Dušan Dobšovič (prezident Slovenského futsalu)
+421 918 683 079 Mgr. Eva Dobšovič Mjartan (riaditeľka CVČ Kuzmányho 105 Žilina)


futsal.zilina@gmail.com

Futsal už aj v školských osnovách

Futsal už aj v školských osnovách

03.10.2015 18:22

ZŠ V.Javorku v Žiline je už nielen hokejová škola... Od školského roku 2015-2016 našiel svoje miesto v školských osnovách aj futsal, a to v podobe špecializovanej športovej triedy 5.ročníka so zameraním na futsal na ZŠ V.Javorku v Žiline. Jej zakladateľom je samozrejme ŠK Makroteam Žilina.

Chlapci majú počas vyučovacieho týždňa 3 - 4 hodiny športovej prípravy naviac oproti bežnému vyučovaniu telesnej výchovy a ďalšie dva tréningy v popoludňajších hodinách (utorok 15,30 - 16,30 h., štvrtok 15,00 - 16,00 h.). Tréningy sú pritom otvorené aj pre ďalších záujemcov o futsal. Všetky hodiny športovej prípravy a tréningy sa konajú v športovej hale pri ZŠ V.Javorku na Hlinách V. v Žiline.