Sme tu pre vás - pre deti, mládež i dospelých. Športujte s nami.

Futsal v Žiline
+421 905 355 840 Ing. Dušan Dobšovič (prezident Slovenského futsalu)
+421 918 683 079 Mgr. Eva Dobšovič Mjartan

futsal.zilina@gmail.com

Úradné správy

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 27 – 5.5.2014

ÚS č. 27/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasu 7.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ nasledovne:

piatok 9.5.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         19,45 hod.: KSF DOXX - MAKROTEAM

ÚS č. 27/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasu 7.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ nasledovne:

sobota 10.5.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         18,15 hod.: POMSTA Z LESA - ATHLETICO

ÚS č. 27/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasu 8.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ nasledovne:

sobota 10.5.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         19,20 hod.: TOMCHLAD/LIPINO - MAKROTEAM

ÚS č. 27/4 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s článkom 83 bod 2 Súťažného poriadku SF vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 8.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ Agree.sk - Z-Machine 5:0 s priznaním 3 bodov družstvu Agree.sk. Družstvo Z-Machine je povinné v súlade s článkom 6 písm. h) Rozpisu MFLŽ uhradiť družstvu Agree.sk čiastku 20 eur do 9.5.2014.

ÚS č. 27/5 – Exekutíva MFLŽ v oblasti disciplinárnych konaní trestá:

·         hráča Miloš HUBOČAN (Tomchlad/Lipino) zastavením činnosti na 1 súťažné stretnutie podmienečne na 1 mesiac od 4.5.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 1. prvá odrážka). Tomchlad/Lipino uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 9.5.2014.

·         družstvo Z-MACHINE pokarhaním a pokutou 10 eur (príloha č. 2 DP MFLŽ bod 3. prvá odrážka); súčasťou trestu je úhrada nákladov súperovi v zmysle ÚS č.27/4. Z-Machine uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 4 eur do 9.5.2014.          

ÚS č. 27/6 – Exekutíva MFLŽ pozýva všetkých účastníkov MFLŽ 2013-2014 na slávnostné ukončenie sezóny, ktorého súčasťou sú finálové zápasy podľa ÚS č.27/2 a ÚIS č.27/3 a následné odvzdanie cien všetkým mužstvám a najlepším jednotlivcom súťaže.

 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 26 – 28.4.2014

ÚS č. 26/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 8.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ nasledovne:

sobota 3.5.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         19,00 hod.: AGREE.SK - Z-MACHINE

ÚS č. 25/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 9.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ nasledovne:

sobota 3.5.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         20,00 hod.: TOMCHLAD/LIPINO - KSF DOXX

 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 25 – 14.4.2014

ÚS č. 25/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 4.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ nasledovne:

štvrtok 17.4.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         19,30 hod.: MAKROTEAM - FC SOHLI

ÚS č. 25/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 7.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ nasledovne:

štvrtok 17.4.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         18,30 hod.: BELSTAV SK - AGREE.SK

ÚS č. 25/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s článkom 83 bod 2 Súťažného poriadku SF vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 9.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ Belstav SK - Makroteam 0:5 s priznaním 3 bodov družstvu Makroteam. Družstvo Belstav SK je povinné v súlade s článkom 6 písm. h) Rozpisu MFLŽ uhradiť družstvu Makroteam čiastku 20 eur do 20.4.2014.

ÚS č. 25/4 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje, že hráči družstiev MIPO a BELSTAV SK sa podieľajú spoločne na záväzkoch svojich družstiev a dňom 14.4.2014 nemôžu byť v prípade týchto hráčov realizované žiadne prestupy a hosťovania do iných družstiev, a to až do dňa úhrady pomernej časti záväzku družstva. Do dňa úhrady títo hráči nebudú môcť byť registrovaní za iné družstvo ani v novej sezóne 2014-2015.

ÚS č. 25/4 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje, že MFLŽ bude ukončená dvojzápasom: 7.kolo 2.ligy Pomsta z lesa - Athletico, 8.kolo Makroteam - Tomchlad/Lipino. Pri tejto príležitosti pozývame všetky družstvá MFLŽ na slávnostné ukončenie MFLŽ; predpokladaný termín 10.5.2014.

ÚS č. 25/5 – Exekutíva MFLŽ v oblasti disciplinárnych konaní trestá:

·         družstvo BELSTAV SK zastavením činnosti na 1 zápas a pokutou 15 eur (príloha č. 2 DP MFLŽ bod 3. druhá odrážka); súčasťou trestu je úhrada nákladov súperovi v zmysle ÚS č.25/3. Belstav SK uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 4 eur do 20.4.2014.

 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 24 – 7.4.2014

ÚS č. 24/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 7.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ nasledovne:

sobota 12.4.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         11,10 hod.: Z-MACHINE - FC SOHLI

ÚS č. 24/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 7.kola nadstavbovej časti 2.ligy MFLŽ nasledovne:

sobota 12.4.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         14,00 hod.: REFEREE TEAM - FORMULA TEAM

·         18,20 hod.: FIRST DOWN - TJ HVIEZDA

·         19,30 hod.: FK NOVÁ ŽILINA - THE CACTUSSES

ÚS č. 24/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas predohrávaných zápasov 9.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ nasledovne:

piatok 11.4.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         19,45 hod.: BELSTAV SK - MAKROTEAM

sobota 12.4.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         10,00 hod.: 1.FsK KYSUC.NOVÉ MESTO - AGREE.SK

ÚS č. 24/4 – Exekutíva MFLŽ v oblasti disciplinárnych konaní trestá:

·         hráča Milan NEVEĎAL (1.FsK Kysuc.Nové Mesto) zastavením činnosti na 1 súťažné stretnutie s podmienečným odložením na 2 týždne od 7.4.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 3. prvá odrážka). 1.FsK Kysuc.Nové Mesto uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 19.4.2014.

 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 23 – 31.3.2014

ÚS č. 23/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje, že družstvo MIPO vystúpilo zo súťaže 1.ligy MFLŽ pred jej skončením. V súlade s článkom 91 ods. 2 a 3 Súťažného poriadku SF sa anulujú všetky jeho výsledky v nadstavbovej časti a neuvádzajú sa v tabuľkách. Družstvo MIPO sa považuje za zostupujúce a v sezóne 2014-2015 nemôže hrať v 1.lige MFLŽ.

ÚS č. 23/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 6.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ nasledovne:

piatok 4.4.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         19,45 hod.: BELSTAV SK - 1.FsK KYSUC.NOVÉ MESTO

sobota 5.4.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         18,20 hod.: KSF DOXX - AGREE.SK

·         20,40 hod.: TOMCHLAD/LIPINO - FC SOHLI

ÚS č. 23/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 6.kola nadstavbovej časti 2.ligy MFLŽ nasledovne:

piatok 4.4.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         20,50 hod.: FORMULA TEAM - FIRST DOWN

sobota 5.4.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         14,50 hod.: TJ HVIEZDA - FK NOVÁ ŽILINA

·         16,00 hod.: ATHLETICO - REFEREE TEAM

·         19,30 hod.: THE CACTUSSES - POMSTA Z LESA

ÚS č. 23/4 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 2.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ nasledovne:

sobota 5.4.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         17,10 hod.: MAKROTEAM - Z-MACHINE

ÚS č. 23/5 – Exekutíva MFLŽ v oblasti disciplinárnych konaní trestá:

·         hráča Jaroslav CIGÁNIK (Z-Machine) zastavením činnosti na 1 súťažné stretnutie s podmienečným odložením na 2 týždne od 28.3.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 3. prvá odrážka). Z-Machine uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 12.4.2014.

·         hráča Miloš HUBOČAN (Tomchlad/Lipino) zastavením činnosti na 1 súťažné stretnutie od 29.3.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 9. prvá odrážka). Tomchlad/Lipino uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 12.4.2014.

·         hráča Pavol RIPEL (Makroteam) zastavením činnosti na 1 súťažné stretnutie s podmienečným odložením na 1 mesiac od 29.3.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 1. prvá odrážka). Makroteam uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 12.4.2014.

 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 22 – 24.3.2014

ÚS č. 22/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5 písm. e) Rozpisu MFLŽ súhlasí s odložením zápasu 4.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ MIPO - AGREE.SK. Mipo uhradí administratívny poplatok 2 eur do 31.3.2014.

ÚS č. 22/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5 písm. e) Rozpisu MFLŽ súhlasí s odložením zápasu 4.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ TOMCHLAD/LIPINO - Z-MACHINE. Tomchlad/Lipino uhradí administratívny poplatok 2 eur do 31.3.2014.

ÚS č. 22/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 5.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ nasledovne:

piatok 28.3.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         20,50 hod.: Z-MACHINE - BELSTAV

sobota 29.3.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         18,20 hod.: AGREE.SK - MAKROTEAM

·         19,30 hod.: 1.FsK KYSUC.NOVÉ MESTO - TOMCHLAD/LIPINO

·         20,40 hod.: FC SOHLI - KSF DOXX

ÚS č. 22/4 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 5.kola nadstavbovej časti 2.ligy MFLŽ nasledovne:

piatok 28.3.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         19,45 hod.: FK NOVÁ ŽILINA - FORMULA TEAM

sobota 29.3.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         10,00 hod.: REFEREE TEAM - FIRST DOWN

·         16,00 hod.: POMSTA Z LESA - TJ HVIEZDA

·         17,10 hod.: ATHLETICO - THE CACTUSSES

ÚS č. 22/5 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 2.kola nadstavbovej časti 2.ligy MFLŽ nasledovne:

nedeľa 30.3.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         19,00 hod.: FK NOVÁ ŽILINA - POMSTA Z LESA

ÚS č. 22/6 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 4.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ nasledovne:

nedeľa 30.3.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         20,00 hod.: TOMCHLAD/LIPINO - Z-MACHINE

ÚS č. 22/7 – Exekutíva MFLŽ v oblasti disciplinárnych konaní trestá:

·         hráča Richard ZELNÍK (Pomsta z lesa) zastavením činnosti na 1 súťažné stretnutie od 25.3.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 9. prvá odrážka). Pomsta z lesa uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 31.3.2014.

·         družstvo MIPO zastavením činnosti od 24.3.2014 do dňa úplnej úhrady nedoplatkov (bod 10 písm. b) Rozpisu MFLŽ). Mipo uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 4 eur do 31.3.2014. V zmysle článku 86 Súťažného poriadku SF a článku 3 bod 6 DP MFLŽ sa trest zastavenia súťažnej činnosti vykoná takým spôsobom, že súťažné stretnutia družstvo odohrá, ale po skončení súťaže mu budú odpočítané za každé takto odohrané stretnutie počas zastavenej činnosti tri body.

·         družstvo BELSTAV SK zastavením činnosti od 24.3.2014 do dňa úplnej úhrady nedoplatkov (bod 10 písm. b) Rozpisu MFLŽ ). Belstav SK uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 4 eur do 31.3.2014. V zmysle článku 86 Súťažného poriadku SF a článku 3 bod 6 DP MFLŽ sa trest zastavenia súťažnej činnosti vykoná takým spôsobom, že súťažné stretnutia družstvo odohrá, ale po skončení súťaže mu budú odpočítané za každé takto odohrané stretnutie počas zastavenej činnosti tri body.

 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 21 – 17.3.2014

ÚS č. 21/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5 písm. c) Rozpisu MFLŽ súhlasí s odložením zápasu 4.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ Makroteam - FC Sohli.

ÚS č. 21/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s článkom 83 bod 2 Súťažného poriadku SF vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 3.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ FC Sohli - Mipo 5:0 s priznaním 3 bodov družstvu FC Sohli. Družstvo Mipo je povinné v súlade s článkom 6 písm. h) Rozpisu MFLŽ uhradiť družstvu FC Sohli čiastku 20 eur do 23.3.2014.

ÚS č. 21/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 4.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ nasledovne:

sobota 22.3.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         10,00 hod.: MIPO - AGREE.SK

·         14,50 hod.: TOMCHLAD/LIPINO - Z-MACHINE

nedeľa 23.3.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         20,00 hod.: KSF DOXX - 1.FsK KYSUC.NOVÉ MESTO

ÚS č. 21/4 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 4.kola nadstavbovej časti 2.ligy MFLŽ nasledovne:

piatok 21.3.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         19,45 hod.: FORMULA TEAM - POMSTA Z LESA

sobota 22.3.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         16,00 hod.: FIRST DOWN - FK NOVÁ ŽILINA

·         19,40 hod.: TJ HVIEZDA - ATHLETICO

nedeľa 23.3.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         19,00 hod.: THE CACTUSSES - REFEREE TEAM

ÚS č. 21/5 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 2.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ nasledovne:

piatok 21.3.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         20,45 hod.: KSF DOXX - BELSTAV SK

ÚS č. 21/6 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas predohrávaného zápasu 8.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ nasledovne:

sobota 22.3.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         11,00 hod.: FC SOHLI - 1.FsK KYSUC.NOVÉ MESTO

ÚS č. 21/7 – Exekutíva MFLŽ v oblasti disciplinárnych konaní trestá:

·         družstvo MIPO zastavením činnosti na 1 zápas a pokutou 15 eur (príloha č. 2 DP MFLŽ bod 3. druhá odrážka); súčasťou trestu je úhrada nákladov súperovi v zmysle ÚS č.21/2. Mipo uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 4 eur do 23.3.2014. V zmysle článku 3 bod 6 DP MFLŽ sa trest zastavenia súťažnej činnosti vykoná takým spôsobom, že súťažné stretnutia družstvo odohrá, ale po skončení súťaže mu budú odpočítané za každé takto odohrané stretnutie tri body.

·         hráča Michal LAJŠ (The Cactusses) zastavením činnosti na 1 súťažné stretnutie od 17.3.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 9. prvá odrážka). The Cactusses uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 23.3.2014.

·         hráča Radoslav VAJČOVEC (TJ Hviezda) zastavením činnosti na 1 súťažné stretnutie od 17.3.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 9. prvá odrážka). TJ Hviezda uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 23.3.2014.

 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 20 – 10.3.2014

ÚS č. 20/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5 písm. e) Rozpisu MFLŽ súhlasí s odložením zápasu 2.kola nadstavbovej časti 2.ligy MFLŽ FK Nová Žilina - Pomsta z lesa. FK Nová Žilina uhradí administratívny poplatok 2 eur do 16.3.2014.

ÚS č. 20/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5 písm. e) Rozpisu MFLŽ súhlasí s odložením zápasu 2.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ Makroteam - Z-Machine. Z-Machine uhradí administratívny poplatok 2 eur do 16.3.2014.

ÚS č. 20/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5 písm. e) Rozpisu MFLŽ súhlasí s odložením zápasu 2.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ KSF Doxx - Belstav SK. Belstav SK uhradí administratívny poplatok 2 eur do 16.3.2014.

ÚS č. 20/4 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5 písm. e) Rozpisu MFLŽ súhlasí s odložením zápasu 2.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ Mipo - 1.FsK Kysuc.Nové Mesto. Mipo uhradí administratívny poplatok 2 eur do 16.3.2014.

ÚS č. 20/5 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s článkom 83 bod 2 Súťažného poriadku SF vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 1.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ FC Sohli - Belstav SK 5:0 s priznaním 3 bodov družstvu FC Sohli. Družstvo Belstav SK je povinné v súlade s článkom 6 písm. h) Rozpisu MFLŽ uhradiť družstvu FC Sohli čiastku 20 eur do 16.3.2014.

ÚS č. 20/6 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 3.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ nasledovne:

sobota 15.3.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         18,10 hod.: 1.FsK KYSUC.NOVÉ MESTO - MAKROTEAM

·         19,20 hod.: Z-MACHINE - KSF DOXX

·         20,30 hod.: BELSTAV SK - TOMCHLAD/LIPINO

nedeľa 16.3.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         19,10 hod.: FC SOHLI - MIPO

ÚS č. 20/7 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 3.kola nadstavbovej časti 2.ligy MFLŽ nasledovne:

sobota 15.3.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         17,00 hod.: ATHLETICO - FORMULA TEAM

nedeľa 16.3.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         16,50 hod.: REFEREE TEAM - FK NOVÁ ŽILINA

·         18,00 hod.: THE CACTUSSES - TJ HVIEZDA

ÚS č. 20/8 – Exekutíva MFLŽ v oblasti disciplinárnych konaní trestá:

·         družstvo BELSTAV SK pokarhaním a pokutou 10 eur (príloha č. 2 DP MFLŽ bod 3. prvá odrážka); súčasťou trestu je úhrada nákladov súperovi v zmysle ÚS č.18/1. Belstav SK uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 4 eur do 16.3.2014.

·         hráča Lukáš KOVÁČIK (Formula Team) zastavením činnosti na 1 súťažné stretnutie od 10.3.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 9. prvá odrážka. Formula Team uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 16.3.2014.

·         hráča Martin DREXLER (The Cactusses) zastavením činnosti na 1 súťažné stretnutie od 10.3.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 9. prvá odrážka. The Cactusses uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 16.3.2014.

·         hráča Roman KOMANEC (TJ Hviezda) zastavením činnosti na 1 súťažné stretnutie od 10.3.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 9. prvá odrážka. TJ Hviezda uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 16.3.2014.

·         hráča Michal LAJŠ (The Cactusses) zastavením činnosti na 1 súťažné stretnutie s podmienečným odložením na 1 mesiac do 10.4.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 9. prvá odrážka. The Cactusses uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 16.3.2014.

ÚS č. 20/9 – Exekutíva MFLŽ v oblasti disciplinárnych konaní v súlade s bodom 6 prílohy č. 2 Disciplinárneho poriadku MFLŽ zastavuje súťažnú činnosť družstvám BELSTAV SK, MIPO, Z-MACHINE, THE CACTUSSES, FC SOHLI, a to až do termínu úhrady finančných pohľadávok. V zmysle článku 3 bod 6 DP MFLŽ sa trest zastavenia súťažnej činnosti vykoná takým spôsobom, že súťažné stretnutia družstvo odohrá, ale po skončení súťaže mu budú odpočítané za každé takto odohrané stretnutie tri body. 

 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 19 – 3.3.2014

ÚS č. 19/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5 písm. e) Rozpisu MFLŽ súhlasí s odložením zápasu 1.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ FC SOHLI - BELSTAV SK. Belstav SK uhradí administratívny poplatok 2 eur do 8.3.2014.

ÚS č. 19/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 2.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ nasledovne:

sobota 8.3.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         15,40 hod.: MAKROTEAM - Z-MACHINE

·         16,50 hod.: AGREE.SK - FC SOHLI

·         18,00 hod.: MIPO - 1.FsK KYSUC.NOVÉ MESTO

·         19,10 hod.: KSF DOXX - BELSTAV SK

ÚS č. 19/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 2.kola nadstavbovej časti 2.ligy MFLŽ nasledovne:

sobota 8.3.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         11,00 hod.: FORMULA TEAM - THE CACTUSSES

·         12,10 hod.: FIRST DOWN - ATHLETICO

·         13,20 hod.: FK NOVÁ ŽILINA - POMSTA Z LESA

·         14,30 hod.: TJ HVIEZDA - REFEREE TEAM

ÚS č. 19/4 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 1.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ nasledovne:

nedeľa 9.3.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         18,00 hod.: FC SOHLI - BELSTAV SK

ÚS č. 19/5 – Exekutíva MFLŽ v oblasti disciplinárnych konaní trestá:

·         hráča Peter HLAVÁČ (TJ Hviezda) zastavením činnosti na 1 súťažné stretnutie od 3.3.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 9. prvá odrážka. TJ Hviezda uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 8.3.2014

 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 18 – 24.2.2014

ÚS č. 18/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s článkom 83 bod 2 Súťažného poriadku SF vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 17.kola MFLŽ Z-Machine - Mipo 5:0 s priznaním 3 bodov družstvu Z-Machine. Družstvo Mipo je povinné v súlade s článkom 6 písm. h) Rozpisu MFLŽ uhradiť družstvu Z-Machine čiastku 20 eur do 1.3.2014.

ÚS č. 18/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní schvaľuje výsledky a poradie základnej časti MFLŽ, ktoré je súčasne nasadením pre vylosovanie nadstavbovej časti súťaže - časť 1.liga (mužstvá na 1. - 9. mieste), časť 2.liga (mužstvá na 10. - 17. mieste).

1

Tomchlad/Lipino

16

14

2

0

135

:

49

44

2

KSF Doxx

16

13

1

2

105

:

31

40

3

Makroteam

16

12

2

2

109

:

51

38

4

Mipo

16

10

2

4

98

:

66

32

5

agree.sk

16

10

2

4

76

:

59

32

6

FC Sohli

16

9

4

3

104

:

53

31

7

1.FsK Kysucké Nové Mesto

16

9

3

4

84

:

57

30

8

Z-Machine

16

8

4

4

105

:

81

28

9

Belstav SK

16

7

1

8

116

:

83

22

10

Pomsta z lesa

16

7

0

9

70

:

89

21

11

Athletico

16

6

0

10

73

:

97

18

12

The Cactusses

16

6

0

10

91

:

140

18

13

TJ Hviezda

16

4

0

12

59

:

90

12

14

Formula Team

16

3

2

11

72

:

123

11

15

First Down

16

3

0

13

48

:

131

9

16

FK Nová Žilina

16

2

1

13

53

:

131

7

17

Referee team

16

1

2

13

66

:

133

5

 

ÚS č. 18/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 1.kola nadstavbovej časti 1.ligy MFLŽ nasledovne:

sobota 1.3.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         18,00 hod.: MIPO - KSF DOXX

·         19,10 hod.: AGREE.SK - TOMCHLAD/LIPINO

nedeľa 2.3.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         10,30 hod.: 1.FsK KYSUC.NOVÉ MESTO - Z-MACHINE

·         14,00 hod.: FC SOHLI - BELSTAV SK

ÚS č. 18/4 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 1.kola nadstavbovej časti 2.ligy MFLŽ nasledovne:

nedeľa 2.3.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         11,40 hod.: ATHLETICO - FK NOVÁ ŽILINA

·         12,50 hod.: THE CACTUSSES - FIRST DOWN

·         18,50 hod.: POMSTA Z LESA - REFEREE TEAM

·         20,00 hod.: TJ HVIEZDA - FORMULA TEAM

ÚS č. 18/5 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 10 písm. b) Rozpisu MFLŽ stanovuje družstvám Belstav SK, Tomchlad/Lipino, Pomsta z lesa, FK Nová Žilina, Mipo, Formula Team, FC Sohli, First Down, Z-Machine, Referee Team, The Cactusses náhradný termín úhrady poplatkov 1.3.2014. Ustanovenie tohto náhradného termínu sa spoplatňuje administratívnym poplatkom 3 eur so splatnosťou 1.3.2014. V prípade neuhradenia ani v náhradnej lehote bude v súlade s bodom 10 písm. b) Rozpisu MFLŽ príslušnému družstvu dňom nasledujúcim po dni splatnosti zastavená činnosť s aplikáciou článku 86 Súťažného poriadku SF.

ÚS č. 18/6 – Exekutíva MFLŽ v oblasti disciplinárnych konaní trestá:

·         družstvo MIPO pokarhaním a pokutou 10 eur (príloha č. 2 DP MFLŽ bod 3. prvá odrážka); súčasťou trestu je úhrada nákladov súperovi v zmysle ÚS č.18/1. Mipo uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 4 eur do 1.3.2014

·         hráča Peter BEŇO (FK Nová Žilina) zastavením činnosti na 1 súťažné stretnutie od 24.2.2013 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 9. prvá odrážka. FK Nová Žilina uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 1.3.2014

·         hráča Ľuboš FRANEK (Belstav SK) zastavením činnosti na 1 súťažné stretnutie od 24.2.2013 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 9. prvá odrážka. Belstav SK uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 1.3.2014

 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 17 – 17.2.2014

ÚS č. 17/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 17.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 22.2.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         10,30 hod.: BELSTAV SK - 1.FsK KYSUC.NOVÉ MESTO

·         13,45 hod.: FC SOHLI - ATHLETICO

·         15,10 hod.: FK NOVÁ ŽILINA - TJ HVIEZDA

·         16,20 hod.: Z-MACHINE - MIPO

·         17,30 hod.: AGRE.SK - POMSTA Z LESA

·         18,40 hod.: KSF DOXX - THE CACTUSSES

nedeľa 23.2.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         19,10 hod.: REFEREE TEAM - TOMCHLAD/LIPINO

·         20,15 hod.: FIRST DOWN - MAKROTEAM

ÚS č. 17/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 13.kola MFLŽ nasledovne:

nedeľa 23.2.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         18,00 hod.: FORMULA TEAM - TOMCHLAD/LIPINO

ÚS č. 17/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 15.kola MFLŽ nasledovne:

piatok 21.2.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         19,45 hod.: KSF DOXX - TOMCHLAD/LIPINO

ÚS č. 17/4 – Exekutíva MFLŽ v oblasti disciplinárnych konaní trestá:

·         hráča Jakub KOVÁČIK (FK Nová Žilina) zastavením činnosti na 1 stretnutie od 17.2.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 5. prvá odrážka s prihliadnutím na poľahčujúce okolnosti podľa článku 2. DP MFLŽ); FK Nová Žilina uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 1.3.2014

 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 16 – 10.2.2014

ÚS č. 16/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 16.kola MFLŽ nasledovne:

nedeľa 16.2.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         10,15 hod.: MIPO - FK NOVÁ ŽILINA

·         11,25 hod.: POMSTA Z LESA - FIRST DOWN

·         12,35 hod.: THE CACTUSSES - BELSTAV SK

·         14,00 hod.: 1.FsK KYSUC.NOVÉ MESTO - FORMULA TEAM

·         15,10 hod.: TOMCHLAD/LIPINO - FC SOHLI

·         16,20 hod.: MAKROTEAM - REFEREE TEAM

·         17,30 hod.: TJ HVIEZDA - AGREE.SK

·         18,40 hod.: ATHLETICO - KSF DOXX

ÚS č. 16/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 12.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 15.2.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         18,00 hod.: POMSTA Z LESA - BELSTAV SK

ÚS č. 16/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 13.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 15.2.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         19,00 hod.: FORMULA TEAM - TOMCHLAD/LIPINO

ÚS č. 16/4 – Exekutíva MFLŽ v oblasti disciplinárnych konaní trestá:

·         hráča Martin ROGOŇ (Referee Team) zastavením činnosti na 1 stretnutie s podmienečným odložením na 1 mesiac od 10.2.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 1. prvá odrážka); Referee Team uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 16.2.2014

·         hráča Lukáš BALVAN (FC Sohli) zastavením činnosti na 1 stretnutie od 10.2.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 9. prvá odrážka); FC Sohli uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 16.2.2014

·         hráča Lukáš BALVAN (FC Sohli) zastavením činnosti na 1 stretnutie po odpykaní trestu podľa predchádzajúcej odrážky (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 5. prvá odrážka s prihliadnutím na poľahčujúce okolnosti podľa článku 2. DP MFLŽ); FC Sohli uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 16.2.2014

·         hráča Filip HEUER (FC Sohli) zastavením činnosti na 1 stretnutie od 10.2.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 5. prvá odrážka s prihliadnutím na poľahčujúce okolnosti podľa článku 2. DP MFLŽ); FC Sohli uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 16.2.2014

·         hráča Michal GRINČ (First Down) zastavením činnosti na 1 stretnutie s podmienečným odložením na 2 týždne od 9.2.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 3. prvá odrážka); First Down uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 16.2.2014

·         hráča Marek ŠMEHÝL (Z-Machine) zastavením činnosti na 1 stretnutie s podmienečným odložením na 2 týždne od 10.2.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 3. prvá odrážka); Z-Machine uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 16.2.2014

·         hráča Michal BOTKA (Referee Team) zastavením činnosti na 1 stretnutie s podmienečným odložením na 2 týždne od 10.2.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 3. prvá odrážka); Referee Team uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 16.2.2014

 

ÚS č. 16/5 – Exekutíva MFLŽ oznamuje, že sa zaoberala námietkou družstva KSF Doxx uvedenou v zápise o stretnutí Makroteam - KSF Doxx a považuje ju za neopodstatnenú.

ÚS č. 16/6 – Exekutíva MFLŽ oznamuje, že sa zaoberala námietkou družstva Referee Team uvedenou v zápise o stretnutí Referee Team - Z-Machine a považuje ju za opodstatnenú. Exekutíva MFLŽ v oblasti riadenia rozhodcov v tejto súvislosti upozorňuje rozhodcu A.Dikoša na riadne plnenie si povinností pri rozhodovaní stretnutí MFLŽ.

ÚS č. 16/7 – Vzhľadom na opakujúce sa porušovanie článku 3. písm. a) Rozpisu MFLŽ zo strany niektorých družstiev (nerešpektovanie pokynov usporiadateľa v priestoroch ŠH pri ZŠ V.Javorku), Exekutíva MFLŽ oznamuje, že dňom 10.2.2014 začína dôsledne aplikovať disciplinárne opatrenia podľa bodu 5 Prílohy č. 2 DP MFLŽ.

 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 15 – 3.2.2014
 
ÚS č. 15/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. c) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva Tomchlad/Lipino o voľno v termíne úradného hracieho dňa 15.kola; stretnutia KSF Doxx - Tomchlad/Lipino sa odkladá.

ÚS č. 15/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. e) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva Mipo o odloženie stretnutia 14.kola Mipo - First Down. Mipo uhradí administratívny poplatok 2 eur do 15.2.2014.

ÚS č. 15/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 15.kola MFLŽ nasledovne:

nedeľa 8.2.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         10,15 hod.: BELSTAV SK - ATHLETICO

·         11,25 hod.: FORMULA TEAM THE CACTUSSES

·         14,00 hod.: FC SOHLI - MAKROTEAM

·         15,10 hod.: FK NOVÁ ŽILINA - Z-MACHINE

·         16,20 hod.: FIRST DOWN - TJ HVIEZDA

·         17,30 hod.: REFEREE TEAM - POMSTA Z LESA

·         18,40 hod.: AGREE.SK - MIPO

ÚS č. 15/4 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 11.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 8.2.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         18,30 hod.: 1.FsK KYSUC.NOVÉ MESTO - MAKROTEAM

ÚS č. 15/5 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 14.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 8.2.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         19,30 hod.: MIPO - FIRST DOWN

ÚS č. 15/6 – Exekutíva MFLŽ v oblasti disciplinárnych konaní trestá:

·         hráča Andrej KUROTA (Formula Team) zastavením činnosti na 1 stretnutie od 3.2.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 9. prvá odrážka); Formula Team uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 15.2.2014

        

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 14 – 27.1.2014

ÚS č. 14/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. e) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva Formula Team o odloženie stretnutia 13.kola Formula Team - Tomchlad/Lipino. Formula Team uhradí administratívny poplatok 2 eur do 8.2.2014.

ÚS č. 14/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. e) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva Belstav SK o odloženie dohrávaného stretnutia 12.kola Pomsta z lesa - Belstav SK. Belstav SK uhradí administratívny poplatok 2 eur do 8.2.2014.

ÚS č. 14/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 14.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 1.2.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         10,30 hod.: TOMCHLAD/LIPINO - BELSTAV SK

·         11,40 hod.: ATHLETICO - FORMULA TEAM

·         12,50 hod.: THE CACTUSSES - 1.FsK KYSUC.NOVÉ MESTO

·         14,00 hod.: MIPO - FIRST DOWN

·         18,30 hod.: MAKROTEAM - KSF DOXX

·         19,45 hod.: Z-MACHINE - AGREE.SK

nedeľa 2.2.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         20,00 hod.: TJ HVIEZDA - REFEREE TEAM

ÚS č. 14/4 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 7.kola MFLŽ nasledovne:

nedeľa 2.2.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         19,00 hod.: FK NOVÁ ŽILINA - 1.FsK KYSUC.NOVÉ MESTO

ÚS č. 14/5 – Exekutíva MFLŽ v oblasti disciplinárnych konaní trestá:

·         hráča Jakub KONŠTIAK (FK Nová Žilina) zastavením činnosti na 1 stretnutie s podmienečným odložením na 1 mesiac od 27.1.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 1. prvá odrážka); FK Nová Žilina uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 8.2.2014

 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 13 – 20.1.2014

ÚS č. 13/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. e) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva Referee Team o odloženie stretnutia 12.kola Z-Machine - Referee Team. Referee Team uhradí administratívny poplatok 2 eur do 26.1.2013.

ÚS č. 13/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 13.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 25.1.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         16,00 hod.: BELSTAV SK - MAKROTEAM

·         19,45 hod.: KSF DOXX - POMSTA Z LESA

nedeľa 26.1.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         10,20 hod.: FIRST DOWN - Z-MACHINE

·         15,00 hod.: FORMULA TEAM - TOMCHLAD/LIPINO

·         16,15 hod.: FC SOHLI - TJ HVIEZDA

·         17,30 hod.: 1.FsK KYSUC.NOVÉ MESTO - ATHLETICO

·         18,45 hod.: AGREE.SK - FK NOVÁ ŽILINA

·         20,00 hod.: REFEREE TEAM - MIPO

ÚS č. 13/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaných zápasov 12.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 25.1.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         17,15 hod.: MIPO - FC SOHLI

·         18,30 hod.: Z-MACHINE - REFEREE TEAM

nedeľa 26.1.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         11,30 hod.: POMSTA Z LESA - BELSTAV SK

 

 
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 12 – 13.1.2014

ÚS č. 11/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. c) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva Mipo o voľno v termíne hracieho dňa 12.kola a odkladá zápas Mipo - FC Sohli.

ÚS č. 11/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. c) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva Belstav o voľno v termíne hracieho dňa 12.kola a odkladá zápas Pomsta z lesa - Belstav SK.

ÚS č. 11/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 12.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 18.1.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·           9,00 hod.: TJ HVIEZDA - KSF DOXX

·         10,10 hod.: TOMCHLAD/LIPINO - 1.FsK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

·         11,20 hod.: ATHLETICO - THE CACTUSSES

·         16,30 hod.: MAKROTEAM - FORMULA TEAM

·         17,45 hod.: Z-MACHINE - REFEREE TEAM

·         19,00 hod.: FK NOVÁ ŽILINA - FIRST DOWN

 

ÚS č. 11/4 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas predohrávaného zápasu 14.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 18.1.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         15,15 hod.: POMSTA Z LESA - FC SOHLI

 

ÚS č. 11/5 – Exekutíva MFLŽ v oblasti disciplinárnych konaní trestá:

·         hráča Patrik DOBROŇ (Tomchlad/Lipino) zastavením činnosti na 1 stretnutie s podmienečným odložením na 1 mesiac od 5.1.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 1. prvá odrážka); Tomchlad/Lipino uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 19.1.2014

·         hráča Stanislav LAGOVSKÝ (Pomsta z lesa) zastavením činnosti na 1 stretnutie od 13.1.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 9. prvá odrážka); Pomsta z lesa uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 19.1.2014

·         hráča Martin KUBJATKO (TJ Hviezda) zastavením činnosti na 1 stretnutie od 13.1.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 9. prvá odrážka); TJ Hviezda uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 19.1.2014

ÚS č. 11/6 – Exekutíva MFLŽ opätovne upozorňuje družstvá, že administratívne úkony spojené s doplňovaním súpisiek, úhradami platieb na II.polrok, úhradami administratívnych a disciplinárnych poplatkov je možné vykonávať výlučne po dohode na tlf.č. 0918 683 079.

 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 11– 6.1.2014

ÚS č. 11/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. e) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva Athletico o odloženie dohrávaného zápasu 9.kola Athletico - Mipo. Athletico uhradí administratívny poplatok 2 eur do 12.1.2013.

ÚS 11/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní k námietke 1.FsK Kysucké Nové Mesto uvedenej v zápise o stretnutí 5.kola Mipo - 1.FsK Kysucké Nové Mesto zo dňa 28.12.2013 vydáva nasledovné stanovisko: "Keďže nebola vykonaná konfrontácia (kontrola totožnosti) hráča najneskôr pred začiatkom 2.polčasu v súlade článkom 59 ods. 1 Súťažného poriadku SF v nadväznosti na bod 1. písm. b) Rozpisu MFLŽ, Exekutíva MFLŽ musí považovať námietku za neopodstatnenú."

ÚS č. 11/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 10 písm. b) Rozpisu MFLŽ stanovuje družstvám Mipo, KSF Doxx, FK Nová Žilina, FC Sohli, TJ Hviezda, The Cactusses, Belstav SK, Makroteam náhradný termín úhrady poplatkov 15.1.2014. Ustanovenie tohto náhradného termínu sa spoplatňuje administratívnym poplatkom 3 eur so splatnosťou 15.1.2014. V prípade neuhradenia ani v náhradnej lehote bude v súlade s bodom 10 písm. b) Rozpisu MFLŽ príslušnému družstvu dňom nasledujúcim po dni splatnosti zastavená činnosť s aplikáciou článku 86 Súťažného poriadku SF.

ÚS č. 11/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 11.kola MFLŽ nasledovne:

nedeľa 12.1.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         10,30 hod.: KSF DOXX - MIPO

·         11,45 hod.: FC SOHLI - Z-MACHINE

·         13,00 hod.: FORMULA TEAM - POMSTA Z LESA

·         14,15 hod.: BELSTAV SK - TJ HVIEZDA

·         15,30 hod.: THE CACTUSSES - TOMCHLAD/LIPINO

·         16,45 hod.: REFEREE TEAM - FK NOVÁ ŽILINA

·         18,00 hod.: FIRST DOWN - AGREE.SK

 

ÚS č. 11/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 9.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 11.1.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         16,30 hod.: ATHLETICO - TJ HVIEZDA

ÚS č. 11/4 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 10.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 11.1.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         17,45 hod.: MIPO - BELSTAV SK

ÚS č. 11/5 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 5.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 11.1.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         19,00 hod.: MAKROTEAM - TOMCHLAD/LIPINO

ÚS č. 11/6 – Exekutíva MFLŽ v oblasti disciplinárnych konaní:

·         uvoľňuje činnosť hráčovi Peter SEDÚCH (Mipo) dňom 4.1.2014

ÚS č. 11/7 – Exekutíva MFLŽ v oblasti disciplinárnych konaní trestá:

·         hráča Patrik JANEC (1.FsK Kysucké Nové Mesto) zastavením činnosti na 1 stretnutie od 5.1.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 9. prvá odrážka); 1.FsK Kysucké Nové Mesto uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 12.1.2014

·         hráča Frederik MAŤKO (Z-Machine) zastavením činnosti na 1 stretnutie od 5.1.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 9. prvá odrážka); Z-Machine uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 12.1.2014

·         hráča Pavol OZANIAK (Z-Machine) zastavením činnosti na 1 stretnutie od 5.1.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 9. prvá odrážka); Z-Machine uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 12.1.2014

·         hráča Denis Tkáčik (KSF Doxx) zastavením činnosti na 3 stretnutia od 5.1.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 3. prvá odrážka a bod 5. prvá odrážka); KSF Doxx uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 12.1.2014

·         hráča a vedúceho družstva Jozef Rosenzweig (KSF Doxx) zastavením činnosti hráča a zastavením výkonu funkcie vedúceho družstva na 3 stretnutia od 5.1.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 5. prvá odrážka); KSF Doxx uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 4 eur do 12.1.2014

·         hráča Maroš CESNEK (KSF Doxx) zastavením činnosti na 1 stretnutie s podmienečným odložením na 1 mesiac od 5.1.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 1. prvá odrážka); KSF Doxx uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 12.1.2014

·         hráča Jakub KONŠTIAK (FK Nová Žilina) zastavením činnosti na 1 stretnutie od 5.1.2014 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 9. prvá odrážka); FK Nová Žilina uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 12.1.2014

ÚS č. 11/8 – Exekutíva MFLŽ upozorňuje družstvá, že administratívne úkony spojené s doplňovaním súpisiek, úhradami platieb na II.polrok, úhradami administratívnych a disciplinárnych poplatkov je možné vykonávať výlučne po dohode na tlf.č. 0918 683 079.

 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 10 – 30.12.2013

ÚS č. 10/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní žiada vedúceho družstva MIPO Jaroslava Jakubíka a hráča Petra Sedúcha (MIPO) o vyjadrenie k námietke uvedenej v zápise o stretnutí 5.kola Mipo - 1.FsK Kysucké Nové Mesto zo dňa 28.12.2013.

ÚS č. 10/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. e) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva FK Nová Žilina o odloženie zápasu 8.kola KSF Doxx - FK Nová Žilina. FK Nová Žilina uhradí administratívny poplatok 2 eur do 4.1.2013.

ÚS č. 10/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. e) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva TJ Hviezda o odloženie zápasu 9.kola Athletico - TJ Hviezda. TJ Hviezda uhradí administratívny poplatok 2 eur do 4.1.2013.

ÚS č. 10/4 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. e) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva The Cactusses o odloženie zápasu 9.kola The Cactusses - Mipo. The Cactusses uhradí administratívny poplatok 2 eur do 4.1.2013.

ÚS č. 10/5 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. c) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva Mipo o odloženie zápasu 10.kola Mipo - Belstav SK.

ÚS č. 10/6 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. c) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva 1.FsK Kysucké Nové Mesto o odloženie zápasu 11.kola 1.FsK Kysucké Nové Mesto - Makroteam.

ÚS č. 10/7 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 10.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 4.1.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·           9,30 hod.: TJ HVIEZDA - FORMULA TEAM

·         10,40 hod.: POMSTA Z LESA - 1.FsK KYSUCkÉ NOVÉ MESTO

·         14,45 hod.: FK NOVÁ ŽILINA - FC SOHLI

·         16,00 hod.: TOMCHLAD/LIPINO - ATHLETICO

·         17,15 hod.: MAKROTEAM - THE CACTUSSES

·         18,30 hod.: AGREE.SK - REFEREE TEAM

·         19,45 hod.: Z-MACHINE - KSF DOXX

 

ÚS č. 10/8 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 8.kola MFLŽ nasledovne:

nedeľa 5.1.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         18,00 hod.: KSF DOXX - FK NOVÁ ŽILINA

 

ÚS č. 10/9 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 9.kola MFLŽ nasledovne:

nedeľa 5.1.2014, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         19,10 hod.: ATHLETICO - TJ HVIEZDA

ÚS č. 10/10 – Exekutíva MFLŽ v oblasti disciplinárnych konaní:

·         zastavuje činnosť hráčovi Peter SEDÚCH (Mipo) až do vyriešenia prípadu súvisiaceho s námietkou uvedenou v zápise o stretnutí 5.kola Mipo - 1.FsK Kysucké Nové Mesto zo dňa 28.12.2013

ÚS č. 10/11 – Exekutíva MFLŽ v oblasti disciplinárnych konaní trestá:

·         hráča Michal ŠPIRKA (Z-Machine) zastavením činnosti na 1 stretnutie s podmienečným odložením na 1 mesiac od 30.12.2013 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 1. prvá odrážka); Z-Machine uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 4.1.2014

·         hráča Jaroslav ŠIDLO (1.FsK Kysucké Nové Mesto) zastavením činnosti na 1 stretnutie od 29.12.2013 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 9. prvá odrážka); 1.FsK Kysucké Nové Mesto uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 4.1.2014

 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 9 – 22.12.2013

ÚS č. 9/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. e) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva FK Nová Žilina o odloženie zápasu 8.kola KSF Doxx  - FK Nová Žilina. FK Nová Žilina uhradí administratívny poplatok 2 eur do 29.12.2013.

ÚS č. 9/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. e) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva Makroteam o odloženie zápasu 8.kola Athletico - Makroteam. Makroteam uhradí administratívny poplatok 2 eur do 29.12.2013.

ÚS č. 9/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 9.kola MFLŽ nasledovne:

nedeľa 29.12.2013, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         10,30 hod.: 1.FsK KYSUC.NOVÉ MESTO - Z-MACHINE

·         11,50 hod.: KSF DOXX - FIRST DOWN

·         13,10 hod.: THE CACTUSSES - MIPO

·         14,30 hod.: ATHLETICO - TJ HVIEZDA

·         15,50 hod.: FORMULA TEAM - FK NOVÁ ŽILINA

·         17,10 hod.: TOMCHLAD/LIPINO - POMSTA Z LESA

·         18,30 hod.: BELSTAV SK - AGREE.SK

 

ÚS č. 9/4 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 5.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 28.12.2013, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         9,00 hod.: 1.FsK KYSUC.NOVÉ MESTO - MIPO

 

ÚS č. 9/5 – Exekutíva MFLŽ v oblasti disciplinárnych konaní trestá:

·         hráča Libor ŤAŽKÝ (FC Sohli) zastavením činnosti na 1 stretnutie s podmienečným odložením na 2 týždne od 22.12.2013 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 3. prvá odrážka); FC SOHLI uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 29.12.2013)

·         hráča Peter POVINEC (Agree.sk) zastavením činnosti na 1 stretnutie od 22.12.2013 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 9. prvá odrážka); Agree.sk uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 29.12.2013)

·         hráča Peter SEDÚCH (Mipo) zastavením činnosti na 1 stretnutie od 22.12.2013 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 9. prvá odrážka); Mipo uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 29.12.2013)

·         hráča Lukáš BALVAN (FC Sohli) zastavením činnosti na 1 stretnutie s podmienečným odložením na 1 mesiac od 23.12.2013 (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 1. prvá odrážka); FC Sohli uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 29.12.2013)

 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 8 – 15.12.2013
 
ÚS č. 8/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. e) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva 1.FsK Kysucké Nové Mesto o opätovné odloženie zápasu 5.kola MIPO - 1.FsK Kysucké Nové Mesto. 1.FsK Kysuc.Nové Mesto uhradí administratívny poplatok 2 eur do 21.12.2013.

ÚS č. 8/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. c) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva FC Sohli o voľno v termíne hracieho dňa 9.kola.

ÚS č. 8/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 8.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 21.12.2013, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         10,00 hod.: 1.FsK KYSUC.NOVÉ MESTO - TJ HVIEZDA

·         11,20 hod.: KSF DOXX - FK NOVÁ ŽILINA

·         12,40 hod.: THE CACTUSSES - POMSTA Z LESA

·         14,00 hod.: ATHLETICO - MAKROTEAM

·         15,20 hod.: FORMULA TEAM - MIPO

·         16,40 hod.: BELSTAV - Z-MACHINE

·         18,00 hod.: REFEREE TEAM - FIRST DOWN

·         19,20 hod.: FC SOHLI - AGREE.SK

 

ÚS č. 8/4 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 5.kola MFLŽ nasledovne:

nedeľa 22.12.2013, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         19,15 hod.: MAKROTEAM - TOMCHLAD/LIPINO

 

ÚS č. 8/5 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas predohrávaného zápasu 9.kola MFLŽ nasledovne:

nedeľa 22.12.2013, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         18,00 hod.: FC SOHLI - REFEREE TEAM

ÚS č. 8/6 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní súhlasí s prestupom hráča Jozef Rosenzweig z Agree.sk do KSF Doxx dňom 15.12.2013. KSF Doxx uhradí administratívny poplatok 2 eur do 21.12.2013.

ÚS č. 8/7 – Exekutíva MFLŽ upozorňuje družstvá na dodržiavanie Prevádzkového poriadku a pokynov správcu ŠH pri ZŠ V.Javorku, pod následkom disciplinárneho konania.

ÚS č. 8/8 – Exekutíva MFLŽ v oblasti riadenia rozhodcov prijala opatrenia voči previneniam rozhodcov nasledovne: Andrej Dikoš - krátenie odmeny za mesiac december 2013, Rastislav Behančin - pokarhanie. 

 
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 7 – 9.12.2013

ÚS č. 7/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní ruší termín predohrávaného zápasu 17.kola MFLŽ Athletico - FC Sohli.

ÚS č. 7/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. c) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva 1.FsK Kysucké Nové Mesto o odloženie zápasu 7.kola FK Nová Žilina - 1.FsK Kysucké Nové Mesto.

ÚS č. 7/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 7.kola MFLŽ nasledovne:

nedeľa 15.12.2013, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         12,30 hod.: FIRST DOWN - BELSTAV SK

·         13,50 hod.: MIPO - ATHLETICO

·         15,10 hod.: AGREE.SK - FORMULA TEAM

·         16,20 hod.: TJ HVIEZDA - TOMCHLAD/LIPINO

·         17,50 hod.: Z-MACHINE - THE CACTUSSES

·         19,10 hod.: REFEREE TEAM - KSF DOXX

 

ÚS č. 7/4 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 1.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 14.12.2013, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         16,20 hod.: FORMULA TEAM - BELSTAV SK

 

ÚS č. 7/5 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 5.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 14.12.2013, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         15,00 hod.: MIPO - 1.FsK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

 

ÚS č. 7/6 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaných zápasov 6.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 14.12.2013, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         13,40 hod.: ATHLETICO - Z-MACHINE

·         17,40 hod.: KSF DOXX - FC SOHLI

 

 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 6 – 2.12.2013

ÚS č. 6/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. e) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva Mipo o odloženie zápasu 5.kola MFLŽ Mipo - 1.FsK Kysucké Nové Mesto. Mipo uhradí administratívny poplatok 2 eur do 7.12.2013.

ÚS č. 6/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. c) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva Z-Machine o voľno v termíne hracieho dňa 7.kola (7.12.2013).

ÚS č. 6/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 6.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 7.12.2013, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         8,30 hod.: 1.FsK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - AGREE.SK

·         9,50 hod.: FORMULA TEAM - FIRST DOWN

·         11,10 hod.: THE CACTUSSES - NOVÁ ŽILINA

·         15,00 hod.: BESLTAV SK - REFEREE TEAM

·         16,20 hod.: MAKROTEAM - TJ HVIEZDA

·         17,40 hod.: TOMCHLAD/LIPINO - MIPO

ÚS č. 6/4 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas predohrávaného zápasu 17.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 7.12.2013, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         13,40 hod.: ATHLETICO - FC SOHLI

ÚS č. 6/5 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas predohrávaného zápasu 7.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 7.12.2013, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         19,00 hod.: POMSTA Z LESA - MAKROTEAM

 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 5 – 25.11.2013

ÚS č. 5/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. b) Rozpisu MFLŽ súhlasí s dohodou družstiev o odohratí dohrávaného stretnutia 3.kola MFLŽ Athletico - Agree.sk v piatok 29.11.2013 o 20,00 hod..

ÚS č. 5/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. c) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva Tomchlad/Lipino o odloženie stretnutia 5.kola MFLŽ Makroteam - Tomchlad/Lipino.

ÚS č. 5/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. c) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva KSF Doxx o voľno v termíne hracieho dňa 6.kola.

ÚS č. 5/4 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. c) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva 1.FsK Kysucké Nové Mesto a dohodou družstiev Mipo a 1.FsK Kysucké Nové Mesto o odohratie zápasu 5.kola mimo úradného hracieho dňa.

ÚS č. 5/5 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 5.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 30.11.2013, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         16,00 hod.: MIPO - 1.FsK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

nedeľa 1.12.2013, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         12,30 hod.: POMSTA Z LESA - ATHLETICO

·         13,50 hod.: TJ HVIEZDA - THE CACTUSSES

·         15,10 hod.: Z-MACHINE - Formula Team

·         16,30 hod.: FIRST DOWN - FC SOHLI

·         19,10 hod.: AGREE.SK - KSF DOXX

ÚS č. 5/6 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 4.kola MFLŽ nasledovne:

nedeľa 1.12.2013, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         17,50 hod.: FK NOVÁ ŽILINA - MAKROTEAM

ÚS č. 5/7 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas dohrávaného zápasu 3.kola MFLŽ nasledovne:

piatok 29.11.2013, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         20,00 hod.: ATHLETICO - AGREE.SK

 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 4 – 18.11.2013

ÚS č. 4/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. e) Rozpisu MFLŽ súhlasí s dohodou družstiev o odložení stretnutia 3.kola MFLŽ Athletico - Agree.sk. Athletico uhradí administratívny poplatok 2 eur do 24.11.2013.

ÚS č. 4/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. c) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva Makroteam o odloženie stretnutia 4.kola MFLŽ FK Nová Žilina - Makroteam.

ÚS č. 4/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. c) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva Belstav SK o voľno v termíne hracieho dňa 5.kola.

ÚS č. 4/4 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. c) Rozpisu MFLŽ súhlasí so žiadosťou družstva Pomsta z lesa a dohodou družstiev Pomsta z lesa a Z-Machine o odohratie zápasu 4.kola mimo úradného hracieho dňa.

ÚS č. 4/5 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 4.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 23.11.2013, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         11,30 hod.: REFEREE TEAM - The Cactusses

·         12,50 hod.: FIRST DOWN - ATHLETICO

·         14,10 hod.: KSF Doxx - Formula Team

·         17,10 hod.: AGREE.sK - TOMCHLAD/LIPINO

·         18,30 hod.: FC SOHLI - 1.FsK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

·         19,50 hod.: MIPO - TJ HVIEZDA

nedeľa 24.11.2013, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         19,00 hod.: Z-MACHINE - POMSTA Z LESA

ÚS č. 4/6 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas predohrávaného zápasu 5.kola MFLŽ nasledovne:

sobota 23.11.2013, ŠH pri ZŠ V.Javorku

·         15,30 hod.: FK NOVÁ ŽILINA - BELSTAV SK

 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 3 – 9.11.2013

ÚS č. 3/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 2.kola MFLŽ (nedeľa 17.11.2013, ŠH pri ZŠ V.Javorku) nasledovne:

-         09,30 hod.: The Cactusses - FIRST DOWN

-         11,00 hod.: 1.FsK KYSUC.NOVÉ MESTO - Referee Team

-         12,30 hod.: ATHLETICO - AGREE.SK

-         14,00 hod.: BELSTAV SK - KSF DOXX

-         15,30 hod.: FORMULA TEAM - FC SOHLI

-         17,00 hod.: MAKROTEAM - Z-MACHINE

-         18,30 hod.: TOMCHLAD/LIPINO - FK NOVÁ ŽILINA

-         20,00 hod.: POMSTA Z LESA - MIPO

ÚS č. 3/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti disciplinárnych konaní trestá:

-         hráča Tomáš KRAMÁR (FK Nová Žilina) zastavením činnosti na 1 stretnutie s podmienečným odložením na 1 mesiac (príloha č. 1 DP MFLŽ bod 1. prvá odrážka); FK NOVÁ ŽILINA uhradí v súlade s bodom 10 písm. a) Rozpisu MFLŽ poplatok disciplinárneho konania 2 eur do 17.11.2013)

ÚS č. 3/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní upozorňuje hráčov na povinnosť používania chráničov holení ako povinnej časti základného výstroja hráča podľa Pravidla 4 Pravidiel futsalu.

 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 2 – 31.10.2013

ÚS č. 2/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 2.kola MFLŽ (sobota 9.11.2013, ŠH pri ZŠ V.Javorku) nasledovne:

·         09,30 hod.: FK NOVÁ ŽILINA - ATHLETICO

·         11,00 hod.: INTER - Makroteam

·         12,30 hod.: FC SOHLI - Belstav SK

·         14,00 hod.: FIRST DOWN - 1.FsK KYSUC.NOVÉ MESTO

·         15,30 hod.: TJ HVIEZDA - POMSTA Z LESA

·         17,00 hod.: Referee Team - FORMULA TEAM

·         18,30 hod.: Z-MACHINE - TOMCHLAD/LIPINO 

·         20,00 hod.: AGREE.SK - The Cactusses

ÚS č. 2/2 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní v súlade s bodom 5. písm. e) Rozpisu MFLŽ súhlasí s dohodou družstiev o odložení stretnutia 1.kola MFLŽ Formula Team - Belstav SK. Belstav SK uhradí administratívny poplatok 2 eur do 9.11.2013.

ÚS č. 2/3 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní nariaďuje družstvám Formula Team a Belstav SK, aby sa dohodli v komunikácii s Exekutívou MFLŽ (futsal.zilina@gmail.com, 0905 355 840) na termíne dohrávky 1.kola.

ÚS č. 2/4 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní nariaďuje družstvám Z-Machine, Pomsta z lesa, FC Sohli, Inter, The Cactusses a Tomchlad/Lipino, aby si v komunikácii s Exekutívou MFLŽ (0918 683 079) splnili povinnosti vyplývajúce z Rozpisu MFLŽ najneskôr do 9.11.2013.

 

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 1 – 16.10.2013

ÚS č. 1/1 – Exekutíva MFLŽ v oblasti športovo-technických konaní oznamuje úradný hrací čas zápasov 1.kola MFLŽ (sobota 26.10.2013, ŠH pri ZŠ V.Javorku) nasledovne:

·         09,30 hod.: 1.FsK Kysucké - KSF Doxx

·         11,00 hod.: Makroteam - agree.sk

·         12,30 hod.: Formula Team - Belstav SK

·         14,00 hod.: Pomsta z lesa - FK Nová Žilina

·         15,30 hod.: Athletico - Referee Team

·         17,00 hod.: The Cactusses - FC Sohli

·         18,30 hod.: Juventus - First Down 

·         20,00 hod.: TJ Hviezda - Z-Machine