Sme tu pre vás - pre deti, mládež i dospelých. Športujte s nami.

Futsal v Žiline
+421 905 355 840 Ing. Dušan Dobšovič (prezident Slovenského futsalu)
+421 918 683 079 Mgr. Eva Dobšovič Mjartan

futsal.zilina@gmail.com

Futsal - Mestská liga

Počnúc súťažným ročníkom 2013-2014 prichádza do Žiliny nová mestská futsalová liga, ktorá má ambíciu začleniť sa do rodiny futsalových líg na Slovensku. Jej organizátorom je Centrum voľného času Kuzmányho 105 Žilina a Futsal SK-Stred, oficiálna regionálna organizácia zastrešujúca futsal Žilinského VÚC, Banskobystrického VÚC a okresov Púchov a Považská Bystrica z Trenčianskeho VÚC. Mestská futsalová liga Žilina (MFLŽ) je otvorenou súťažou pre akékoľvek družstvá a kolektívy širokého okolia Žiliny. Dvere sú otvorené ambicióznym futsalovým i futbalovým klubom, ale aj kamarátskym partiám "z práce", či "z ulice". Do úvodného ročníka 2013-2014 sa prihlásilo 17 družstiev, všetky zápasy sa hrajú v športovej hale pri ZŠ V.Javorku, Hliny 5, Žilina.

ÚČASTNÍCI ...... https://futsal-zilina.webnode.sk/futsal-mestska-liga/ucastnici/

VÝSLEDKY ...... https://futsal-zilina.webnode.sk/futsal-mestska-liga/vysledky/

TABUĽKY ......... https://futsal-zilina.webnode.sk/futsal-mestska-liga/tabulky/

STRELCI GÓLOV...... https://futsal-zilina.webnode.sk/futsal-mestska-liga/strelci/

ÚRADNÉ SPRÁVY ...... https://futsal-zilina.webnode.sk/futsal-mestska-liga/uradne-spravy/

KARTY A TRESTY .......https://futsal-zilina.webnode.sk/futsal-mestska-liga/karty-a-tresty/