Sme tu pre vás - pre deti, mládež i dospelých. Športujte s nami.

Futsal v Žiline
+421 905 355 840 Ing. Dušan Dobšovič (prezident Slovenského futsalu)
+421 918 683 079 Mgr. Eva Dobšovič Mjartan

futsal.zilina@gmail.com

Archív 2013-2014

Archív 2013-2014

V archíve nájdete kompletné informácie o výsledkoch futsalových súťaží školského roka resp. súťažného ročníka 2013-2014. 
 
Mestská futsalová liga Žilina (MFLŽ), Školská liga ZŠ a Školská liga SŠ bude mať svoje pokračovanie aj v novom ročníku 2014-2015.